Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

June 10, 2019

എന്തിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയുമ്പോള്‍, നിങ്ങൾക്ക് അതു കൂടുതല്‍ മെച്ചമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എത്ര കൂടുതൽ അറിയുന്നോ, അത്രയ്ക്കു നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇതിനെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്‌കാരം എന്നു പറയുന്നത്.

Daily Quote

June 10, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close