നാല് യുഗങ്ങളുടെ കാലചക്രത്തിനു പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം സദ്‌ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിനുശേഷം കലിയുഗത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള സമയരേഖ കണക്കാക്കുന്നു.

Read in English: Kali Yuga, When did it end

ആകാശത്തിലും മനുഷ്യശരീരത്തിലുമുള്ള കാലചക്രങ്ങള്‍

സദ്ഗുരു: യോഗ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ, സൂര്യനു ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തെ 27 ഭാഗങ്ങളായി നാം വിഭജിക്കുന്നു, അവയെ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓരോ നക്ഷത്രത്തെയും പാതകള്‍ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നാല് തുല്യ മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 കൊണ്ട് 27 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അത് 108 ന് തുല്യമാകുന്നു . ഈ 108 യൂണിറ്റുകൾ ബഹിരാകാശത്തിലൂടെ ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്ന 108 ചുവടുകളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ഓരോ നക്ഷത്രവും ഭൂമിക്കു ചുറ്റുമുള്ള ചന്ദ്ര ഭ്രമണപഥത്തിൻ്റെ പകുതിയോട് അനുരൂപമാണ്. അതിനോട് മനുഷ്യശരീരത്തിനുള്ളിലെ ചക്രങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുകയും അനുരൂപമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നക്ഷത്രങ്ങളും പാദങ്ങളും

 
ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ, അവൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതിയാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായ 27.55 ദിവസത്തെ ചക്രങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പുരുഷന്‍റെ ശരീരത്തിൽ‌, ചക്രങ്ങൾ‌ അത്ര വ്യക്തവും പ്രകടവുമല്ല - അവ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, മാത്രമല്ല അവ വലിയ സമയപരിധിയുള്ളതുമാണ്. എന്തുതന്നെയായാലും, ഈ ചക്രങ്ങൾ സൗരയൂഥത്തിലും വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിലും എല്ലായ്പ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സൂക്ഷ്‌മപ്രപഞ്ചവും വിശ്വപ്രപഞ്ചവും രണ്ടും ഒരേ ഗെയിം ആണ് കളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അര് ആരുടെ ഗെയിം കളിക്കണം? വിശ്വപ്രപഞ്ചം നിങ്ങളുടെ ഗെയിം കളിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വെറുതെ പാഴാക്കും. നിങ്ങൾ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അപ്പുറമായി ഭവിക്കും . .

നാല് യുഗങ്ങള്‍, അവയുടെ കാലചക്രം.

രാശിചക്രത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ചക്രത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് വിഷുവങ്ങളുടെ പുരസ്സരണം (ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ടിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ ഭ്രമണം മൂലം സംഭവിക്കുന്നത്) അഥവാ The precession of the equinoxes . രാശിചക്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിഗ്രി കടന്നുപോകാൻ ഭൂമിക്ക് 72 വർഷവും, 360 ഡിഗ്രി ഒരു പൂർണ്ണ വൃത്തം പൂർത്തിയാക്കാൻ 25,920 വർഷവും ആവശ്യമാണ്. നാല് യുഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന യാത്രയുടെ ഒരു പകുതിക്ക് 12,960 വർഷമെടുക്കുന്നു. സത്യയുഗം 5184 വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കും. ത്രേതായുഗം  3888 വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കും. ദ്വാപരയുഗം 2592 വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കും. കലിയുഗം 1296 വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കും. ഈ നാല് യുഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് എടുത്താല്‍ ആകെ 12,960 വർഷമാണ്.

 

കലിയുഗത്തിന്റെ തുടക്കം

മഹാഭാരതത്തിന്റെ കഥ ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കാണേണ്ടതുണ്ട്. BCE 3140-ൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം അവസാനിച്ചു, BCE 3102-ൽ കൃഷ്ണൻ ശരീരം വെടിഞ്ഞു. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കലിയുഗം ആരംഭിച്ചു. എ.ഡി 2012 വരെ കണക്കാക്കിയാല്‍, കൃഷ്ണൻ്റെ യുഗം 5,114 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവസാനിച്ചു. നിങ്ങൾ 2592 കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, അക്ഷാംശ പുരസ്സരണത്തെ (axial precession) ചിത്രീകരിക്കുന്ന ദീർഘവൃത്തത്തിൻ്റെ ,ചുവടെയുള്ള രണ്ട് കലിയുഗങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ്, നിങ്ങൾ 2522 വർഷത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അതിനർ‌ത്ഥം നമ്മള്‍ ഇതിനകം ദ്വാപരയുഗത്തിലെ 2522 വർഷം പൂർ‌ത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്, ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ദൈർ‌ഘ്യം 2592 വർഷമായതിനാൽ‌, പൂർ‌ത്തിയാകാന്‍ നമുക്ക് 70 വർഷം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. 2082 ൽ നമ്മൾ ദ്വാപരയുഗം പൂർത്തിയാക്കി ത്രേതയുഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. മനുഷ്യന്‍റെ അവബോധത്തിന്‍റെയും ക്ഷേമത്തിൻ്റെയും മുകളിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന്‍റെ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ലോകം മറ്റൊരു പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ കടന്നുപോകും, ​​യുദ്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കനമെന്നില്ല, മറിച്ച് ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കാം.

യുഗങ്ങളും മനുഷ്യാവബോധവും 


 
സൗരയൂഥം, സൂര്യനും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുമായി താരാപഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന് ഒരു വലിയ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ചക്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ 25,920 വർഷമെടുക്കും. ഗ്രഹത്തിലെ പ്രഭാവങ്ങൾ അനുസരിച്ചു, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ഈ വലിയ നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സിസ്റ്റം ഭ്രമണപഥത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലല്ല, മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്താണെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സൗരയൂഥം ഈ വലിയ സംവിധാനത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വസിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവികളും കൂടുതൽ സാധ്യതകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അതിൽ നിന്ന് അകലുംമ്പോളെല്ലാം, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ സാധ്യതയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലേക്ക് വരുന്നു - ഇതിനെ കലിയുഗമെന്ന് നമ്മള്‍ പറയുന്നു.

നമ്മുടെ സൗരയൂഥം “സൂപ്പർ സൂര്യനുമായി” അടുക്കുമ്പോൾ സത്യയുഗം ആരംഭിക്കും. അപ്പോള്‍ മനുഷ്യ മനസ്സ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശേഷി കൈവരിക്കും. ആളുകളുടെ ജീവിതം അറിയാനുള്ള കഴിവ്, ആളുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള കഴിവ്, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ആളുകളുടെ കഴിവ് എന്നിവ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തില്‍ ആയിരിക്കും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് വിവേകമുള്ള ആളുകളുണ്ടാകും. ഈ ഗ്രഹത്തിൽ നന്നായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടത് വിവേകമുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ മാത്രമാണ്.

സത്യയുഗത്തിൽ, ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവ് ഏറ്റവും മികച്ചതായിരിക്കും, കാരണം അപ്പോൾ ഈഥർ വളരെ അടുത്താണ്. ഇപ്പോൾ, ഗ്രഹത്തിൻ്റെ എതറിക് ഗോളം ഒരു നിശ്ചിത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നാണിരിക്കുന്നത്. അത് വളരെ ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു - ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചകൂടി അടുത്തു. ഈതർ വളരെ അടുത്തായിരിക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും അറിയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാല്‍, ഞാൻ അത് പറയേണ്ടതില്ല. എന്റെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും, ഞാൻ എന്താണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. ഈതർ‌ അൽ‌പ്പം ഉയര്‍ന്നു ഒരു നിശ്ചിത അകലത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ‌, ഞാൻ‌ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ‌ അടച്ചാൽ‌ നിങ്ങൾ‌ക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ‌ കണ്ണുതുറന്ന്‌ നിങ്ങളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ‌, ഞാൻ‌ എന്താണ് അറിയിക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും.

ഈതറും ആത്മീയസാധ്യതകളും

ഈതർ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നാൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിശ്വാസത്തിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ കാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ, നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച ഒരു പരിധിയിലേക്ക് മാത്രം തടഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണും, കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാല്‍, കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം ഗന്ധമായി മാറും. അവിടെ താമസിക്കുന്ന മിക്ക മൃഗങ്ങൾക്കും വാസനകൊണ്ട് മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ. അത്തരം സാന്ദ്രീകൃത ജീവിത ഊര്‍ജ്ജം ഉള്ളതിനാൽ ഈതർ അവിടെ ഉയർന്നതായിരിക്കും. ഈതർ കൂടുതലായതിനാൽ അവർ കാണേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ അവർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകും. ഈതർ വളരെ കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സംസാരിക്കണം - അല്ലാത്തപക്ഷം, ആളുകൾക്ക് അത് മനസിലാകില്ല. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാലും അവർക്ക് അത് മനസിലാകില്ല. അതിനായി നിങ്ങൾ പലതവണ തോണ്ടുകയും സംസാരിക്കുകയും വേണം. ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ എതറിക് ഉള്ളടക്കം നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

കൃഷ്ണനും പറഞ്ഞിരുന്നു 5000ത്തോളം വർഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഉത്കൃഷ്ടമായ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷക്കാലം വരുമെന്ന്.

അതേ സമയം, ഏത് സമയമായാലും, ഏത് യുഗത്തിലായാലും, നാം ഏത് ഗ്രഹസ്ഥാനത്തായാലും, ഇപ്പോഴും, വ്യക്തിപരമായി മനുഷ്യർക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ഉയരാൻ കഴിയും. ഇപ്പോഴും, വ്യക്തിപരമായി മനുഷ്യർക്ക് തങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു സുവർണ്ണ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും മോശം സമയങ്ങളിൽ പോലും, അതിന് മുകളിലായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട്.

ഈതർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ  ഈതറിക് ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്, സൂപ്പർ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയുള്ള കലിയുഗത്തിൽ, ഈഥർ വളരെ കുറവായിരിക്കും, അവരെ യോഗ, ധ്യാനം, മന്ത്രങ്ങൾ, യന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല - അവർ ഇത് നേടുകയില്ല. അവരെ ഭക്തി പഠിപ്പിക്കുക. അവർ ഭക്തരാണെങ്കിൽ, അവർ സ്വന്തം ഈതർ സൃഷ്ടിക്കും. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈ എതറിക് ഉള്ളടക്കം കാരണം അവർ മനസ്സിലാക്കും. ഭക്തി മണ്ടന്മാർക്കുള്ളതല്ല - എന്നാൽ നിങ്ങൾ മണ്ടന്മാരിൽ മണ്ടനാണെങ്കിൽപ്പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത് നേടാനാകും.

സൗരയൂഥം സൂപ്പർ സൂര്യനോട് അടുക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ വിവേകം പുഷ്‌പിക്കുമെന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവർ പറഞ്ഞു. മുഴുവൻ ശരീരവും മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും ഒരു പ്രത്യേക വൈദ്യുത ഘടനയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് സൗരയൂഥം അടുത്തടുക്കുമ്പോൾ, സ്വാഭാവികമായും വരും. ഇപ്പോൾ, നമ്മൾ ത്രേതയുഗത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു, ഇത് യുഗങ്ങളുടെ ഒരു ചക്രത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ മികച്ച സമയമാണ്.

കൃഷ്ണനും പറഞ്ഞിരുന്നു 5000ത്തോളം വർഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഉത്കൃഷ്ടമായ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷക്കാലം വരുമെന്ന്. നമ്മൾ അവിടവരെ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ അതിനുള്ള അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കാനും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷക്കാലത്തെക്കുള്ള സുവർണ്ണ കാലം വരാൻ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷം നേടാനും നമുക്ക് കഴിയും. ഇതെല്ലാം വെറും പ്രവചനങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും അല്ല - ഇത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിൽ വേരുറപ്പിച്ച ധാരണയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുക മാത്രമല്ല - നമ്മൾ ഈ ഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഇന്ന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ അടക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാകും. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ഈ ഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു - നിങ്ങളാണ് സ്വയം മറ്റെന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നത്.

മഹാഭാരതം - ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും കഥ

കഥ ആരംഭിക്കുന്നതുതന്നെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലാണ്. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യരുടെ മഹത്തായ തെറ്റിദ്ധാരണയെ മഹാഭാരതം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; അവരുടെ തുടർച്ചയായ കഷ്ടതകളും ഉയർച്ചകളും വീഴ്ചകളും. മനുഷ്യൻ ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ പാടുപെടുന്നതിനാൽ ഇത് തുടരുന്നു. ഇതുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ശ്രമിച്ചാലും മറ്റെല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും. വെളിച്ചം വാക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ണുതുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ജീവിതം തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് ജീവിതം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും, അതിന് ജീവിതമായി മാറാം.

ജീവിതം പറയാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മായാവലയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാനും പ്രചോദിപ്പിക്കാനും മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യനും അവരുടെ പരിമിതികളിലേക്ക് അവരെ സ്വയം ഹിപ്നോട്ടിസ് ചയ്തു വച്ചിരിക്കുകയാണ്, ശേഷം ഇതാണ് അവർ എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ആ ഹിപ്നോട്ടിസം ഇല്ലാതാക്കിയാൽ, അസ്തിത്വം അനന്ദമായതിനാൽ അവർക്ക് ഭയം തോന്നും. അതിനാൽ, അവർ ഒരു വഴിയെ തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ,കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അവർ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നുവെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നതിനായി നിങ്ങൾ അവരെ വിപരീത വഴിയിൽ തിരിക്കണം. .

മഹാഭാരതം മുഴുവൻ ഈ ശ്രമം മാത്രമാണ്. അവർ എന്തുചെയ്യുന്നു എന്നത് പ്രശ്നമല്ല, എല്ലാവരും അവർ നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നു. അത് “എന്റെ നല്ലതിന്,” “നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന്,” മറ്റൊരാളുടെ നല്ലതിന്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാവരുടെയും നല്ലതിന് - ഏതുതരം നന്മയാണെങ്കിലും, എല്ലാവരും അത് നന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എല്ലാവരും കരുതുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാവരും നല്ലവരോ ചീത്തവരോ അല്ല, ശരിയും തെറ്റും അല്ല - കഥ അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു..

കഥ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചല്ല - മഹാഭാരതം ഇത്തിഹാസത്തിന്റെ വർഗ്ഗീകരണത്തിന് കീഴിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്: ഇതിഹാസം, പുരാണം, വേദം. അമൂർത്തമായ ആശയങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, ആകാശഗോളങ്ങളുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ എന്നിവയാൽ വേദങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരല്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ കഥകളാണ് പുരാണങ്ങൾ. ചരിത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, ചരിത്രപരമായ ഒരു ഘടകമുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ കഥയാണ് ഇതിഹാസം. വസ്തുതകൾ ചരിത്രത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണ്, എന്നാൽ ഇത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കഥയാണ് - ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കഥയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രക്രിയയാകൂ.

Editor’s Note: “Mystic’s Musings” includes more of Sadhguru’s insights on man and cosmos. Read the free sample or purchase the ebook.