ചോദ്യകർത്താവ് : എനിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പാത ഏതെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും? ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം എന്താണ്?

സദ്‌ഗുരു : “മികച്ചത്” എന്നൊന്നില്ല. ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അവർ ഏറ്റവും മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ, വിവാഹം, ആത്മീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, ആത്യന്തിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്നിവയാണെങ്കിലും - നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മികച്ചതായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല.  നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം  നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനായി  ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ   , അത് ഒരു വലിയ കാര്യമായി മാറുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല  എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും , മികച്ചതല്ല, കാരണം മികച്ചത് എന്നത്  മറ്റൊന്നിനെ അപേക്ഷിച്ചാണ് . ഇപ്പോൾ, എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു, കാരണം ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ദിവസമോ മികച്ച സ്ഥലമോ അല്ല. അത്തരമൊരു കാര്യമില്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം അതിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരു മികച്ച സ്ഥലമാണ്..

[നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനോ ഉള്ള ഈ ആശയം ഉപേക്ഷിക്കുക. പ്രപഞ്ചത്തിൽ അത്തരമൊരു വ്യക്തി ഇല്ല. നിങ്ങൾ  ഇതാണോ  മികച്ചത്  അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ മികച്ചത്  എന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുന്ന  നിമിഷം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കും . നിങ്ങളെ സംസ്‌കരിക്കുമ്പോൾ പോലും, നിങ്ങൾ മികച്ച ശവപ്പെട്ടിയിലാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മഹാഗണി ശവപ്പെട്ടി വേണമെങ്കിലും അവർ മറ്റെന്തെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്താലോ? അവിടെപ്പോലും, നിങ്ങൾ ഞെരിപിരികൊണ്ട്  കിടക്കും , കാരണം താരതമ്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതം  നയിച്ചത് .

ആത്മീയ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വിധിന്യായത്തിനൊപ്പം പോകണോ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് വിട്ടുതരുന്നതാണോ  നല്ലതെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇത് എനിക്ക് വിട്ടുതരികയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എന്താണെന്ന തീരുമാനം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുന്നു . നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സുഖപ്രദമായത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇത് അനിവാര്യമായും ഫലങ്ങൾ നൽകണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് അനാവശ്യമായി ദൈർഘ്യമേ റിയ വഴി യാ യിരിക്കും . നിങ്ങളുടെ സുഖത്തിൽ എനിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ല. നിങ്ങൾ അവിടെയെത്താൻ  ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങളുടെ സമയവും ഊർജ്ജവും പരിമിതമാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു എക്സ്പ്രസ് മോഡിൽ ഇടുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ്‍ വഴിതെറ്റിപ്പോകും  .

 

പക്ഷേ, തീരുമാനം എനിക്ക്  വിട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയൂ . അല്ലാത്തപക്ഷം, ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ വിധി ആരുടെയും മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയില്ല, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അവരോട് പറയുകയുമില്ല.  ഞാൻ നിങ്ങളോടു നരകത്തിൽ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും നിങ്ങൾ പോകുമെന്നും  , അതേ  സമയം നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോകണമെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നും   നിങ്ങൾക്ക് നൂറു ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കും. നിങ്ങൾ. പക്ഷേ, പാതിവഴിയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നാൻ തുടങ്ങിയാൽ , ഞാൻ തീരുമാനം എടുക്കില്ല.

നിങ്ങൾ അലഞ്ഞുതിരിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് . ഞാൻ പല ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല.. ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ  ആളുകൾക്ക്  എല്ലാം നടക്കണമെന്ന്  ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പല ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട്  ഇത് നേടാൻ  നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സാവധാനം വളരാനുള്ള വഴികളുണ്ട് . അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ  ക്ഷമയല്ല, ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ക്ഷമാശീലമുള്ള ആളല്ല . ഇത് എന്റെ അവസാന ഊഴമാണ്  - അത് ഉറപ്പാണ്.