ఒత్తిడిని యువత ఎలా ఎదుర్కోవాలి?

రాజ్యవర్ధన్ రాథోడ్ యువత ఆనందంగా ఎలా జీవించాలో ఇంకా ఒత్తిడి లేకుండా ఎలా సమాచారాన్ని, సాంకేతికతని వాడుకోవాలి అనే ప్రశ్నని సద్గురుని అడిగారు.
 

రాజ్యవర్ధన్ రాథోడ్ యువత ఆనందంగా ఎలా జీవించాలో ఇంకా ఒత్తిడి లేకుండా ఎలా సమాచారాన్ని, సాంకేతికతని వాడుకోవాలి అనే ప్రశ్నని సద్గురుని అడిగారు.

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1