ప్రేమించిన వ్యక్తిని కోల్పోతే తట్టుకోవడం ఎలా?

మనం ఎంతగానో ఇష్టపడ్డ వారిని, ఆప్తులని కోల్పోయినప్పుడు కలిగే విషాదం నుండి ఎలా బయటపడాలి అని అమిష్ త్రిపాఠి సద్గురుని ప్రశ్నించారు.
 

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1