అంకెలు లేని జీవితం ఎలా ఉంటుంది? అని ప్రసూన్ సద్గురుని ప్రశ్నించారు

అంకెల గురించి సత్యం తెలుసుకోవాలని ప్రసూన్ జోషి సద్గురుని అడిగారు. ఒకవేళ అంకెలనేవే లేకుంటే జీవితం ఎలా ఉంటుటుంది అని ప్రశ్నించారు.
 

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1