ఒక ఆలోచన ఎలా జన్మిస్తుంది? ఒక  వ్యక్తికి  ప్రపంచంలో సహజంగా వ్యక్తమయ్యే ఆలోచనను ఎలా సృజించుకోగలడు అన్న విషయాన్ని సద్గురు వివరిస్తున్నారు.

ప్రశ్న : ఒక వ్యక్తి తన శక్తితో, తన ఆలోచన వాస్తవ రూపం దాల్చేట్లుగా చేయగలడా?

సద్గురు : ఒక వ్యక్తికి, జీవితంలో తాము ఏమి కాదలచుకున్నా, అది ఏదైనా కావచ్చు - తన వ్యాపారాన్ని వృద్ధిపరచుకోవడం కావచ్చు, ఇల్లు కట్టడం కావచ్చు, మరేదైనా కావచ్చు, వారిలో మొదట  ‘‘నాకిది కావాలి’’ అన్న ఆలోచన  తలెత్తుతుంది. ఒకసారి ఈ ఆలోచన వస్తే, చాలా మంది తమ శక్తిని ఆ లక్ష్యం సాధించడం కోసం తమ కార్యాచరణపై కేంద్రీకరిస్తారు. వారి కార్యాచరణ తీవ్రమైనదయితే ఆ ఆలోచన నిజమవుతుంది. లోకంలో చాలా మంది వ్యవహరించే సాధారణమైన తీరు ఇది. ఒక నిర్దిష్ట శక్తి కోణంతో ఆ ఆలోచనలో శక్తిని నింపడం ఎలాగో వారికి తెలియదు.

చాలామంది కోరికలు చెంచలమైనవి. వాళ్లు ఇవాళ ఒకటి కోరుకుంటారు, రేపు మరొకటి - అది నిరంతరం మారుతూనే ఉంటుంది.

అయితే మీరు మీ శక్తిని మీ భౌతికతను దాటి కదిలింపలిగితే, ఆ చలనం ఒక చైతన్యవంతమైన ప్రక్రియగా ఉన్నట్లైయితే, మీరు ఒకచోట కూర్చుని మీ శక్తిని మరోచోటికి పంపగలుగుతారు. కాని మీ జీవశక్తుల మీద మీరు తగినంత నియంత్రణ సాధించకుండా మీరీ పనిచేయడం ప్రారంభిస్తే వాటిని మళ్లీ మీలోకి ఎలా ఉపసంహరించు కోవలో మీకు తెలియకపోవచ్చు. ఆ విధంగా మీరు మీ జీవితాన్నికూడా  కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది. మీరు ఇది గమనించి చూడండి, ఎవరైనా ఒక వ్యక్తికి  దేనిపట్లైనా కోరిక ఒక పరిధిని  మించి ఉంటే, సాధారణంగా ఆ వ్యక్తి తక్కువ వయస్సులోనే మరణించవచ్చు. చాలామంది కోరికలు చెంచలమైనవి. వాళ్లు ఇవాళ ఒకటి కోరుకుంటారు, రేపు మరొకటి - అది నిరంతరం మారుతూనే ఉంటుంది. కాని ఎవరికైనా ఒక విషయం మీద తీవ్రమైన కోరిక ఉంటే, ఆ కోరిక తీరినా, తీరకపోయినా వాళ్లు తక్కువ వయస్సులోనే మరణిస్తారు. ముఖ్యంగా వారు కోరుకున్నది జరిగినట్లయితే వాళ్లు ఇంకా యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడే  మరణిస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్లకు తమ జీవశక్తులను బయటకు తోయడమెలాగో తెలుసుకాని వాటిని మళ్లీ లోపలకు తెచ్చుకునేంత నైపుణ్యం, శక్తి ఉండదు.

ఏకాగ్ర చిత్తం శక్తిమంతమైనది

ఆలోచన అన్నది ఒక ప్రకంపనా శక్తి.  శక్తి లేకుండా మీరు ఆలోచనను సృజించలేరు. అది నిర్ణీత పద్ధతిలో జరగనప్పుడు,  దానికి తగినంత శక్తి లేనప్పుడు, అది వ్యక్తం కాదు. మీ ఆలోచనా ప్రక్రియతో మీరెంతో శక్తిని ఉత్పత్తి చేయగలరు. ఎంత ఎక్కువ శక్తిని ఉత్పన్నం చేయగలరంటే, అది ఎదుటి వ్యక్తిని హత మార్చ గలదు కూడా. మీ బుద్ధి ఏకాగ్రత తో ఉన్నప్పుడు అది చాలా శక్తిమంతమైన సాధనం. దురదృష్టవశాత్తు తరచుగా ప్రజలు ఈ ఏకాగ్రతను సకారాత్మకంగా (positive) కాక నకారాత్మకంగా (negative) వాడతారు. క్రోధావేశం తో ఉన్న  మనస్సు కాని, కామవశమై ఉన మనస్సుకాని ఎంతో తీవ్రతతో ఉంటుంది కాబట్టి, మనం అలా ఉన్నప్పుడు మన బుద్ధి ఏక చిత్తంతో ఉంటుంది. అందుకే భారతీయ సంస్కృతిలో పిల్లలకు , ‘‘మీరు కోపంగా ఉన్నప్పుడు ఎవరి గురించీ చెడ్డగా మాట్లాడకండి’’ అని చెప్తారు. ఎందుకంటే మీ మనస్సు పూర్తిగా క్రోధంతో తీవ్రంగా ఉంటే , మీరు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారో దాని పట్ల ఏకాగ్రత కలిగి , మీరు ఆలోచిస్తున్నది  తేలికగా వ్యక్తం కాగలదు.

మీ ఆలోచనా ప్రక్రియను మీరు ఎరుకతో  నియంత్రిచకపొతే , దాదాపు అదెప్పుడూ మానసిక అతిసార స్థితిలోనే ఉంటుంది.

ఒక ఆలోచన ఎలా పుడుతోందో ఆ ప్రక్రియ గురించి చూద్దాం. మీ ఆలోచన చైతన్యవంతమైనదేనా, స్పృహతో కూడుకున్నదేనా..? లేదా, అప్పటికే మీ మనస్సులో ఉన్న లక్షలాది విషయాల్లో అదొకటా..? మీ ఆలోచనా ప్రక్రియను మీరు ఎరుకతో  నియంత్రిచకపొతే , దాదాపు అదెప్పుడూ మానసిక అతిసార స్థితిలోనే ఉంటుంది. దాని మీద మీకు నియంత్రణ ఉండదు. పాత సరకు అంతా నిండి ఉంటుంది కాబట్టి అది శాఖా చంక్రమణం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఎలా గంటే,  మీ కడుపులో చెడు ఆహారం ఎంత ఎక్కువయితే మీ అతిసారం కూడా అంత ఎక్కువగానే కొనసాగుతుంది. మీకు మానసిక అతిసారం ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఆలోచన అనడానికి వీల్లేదు.

ఒకావిడ ఒకసారి కొంతమంది మిత్రుల్ని భోజనానికి పిలిచింది. అందరికీ భోజనం వడ్డించి తన ఆరేళ్లకూతుర్ని ‘‘నువ్వు ప్రార్థన చేయవచ్చుకదా’’ అని అడిగింది. తన కూతురి ప్రతిభను అందరిముందూ ప్రదర్శించాలని ఆమె కోరిక. కూతురంది, ‘‘నాకు ప్రార్థన ఎలాచేయాలో తెలియదు’’. ‘‘నేను ఎప్పుడూ చెప్పేది  చెప్పు చాలు’’ అన్నది తల్లి. కూతురు తన రెండు చేతులూ జోడించి ఇలా చెప్పింది. ‘‘వీళ్లందర్నీ నేను భోజనానికెందుకు పిలిచాను’’ అని. ఇటువంటివి మీలో కూడా జరుగుతూనే ఉంటాయి కదా. మీరు ధ్యానం చేయాలనుకుంటారు, కాని మీ మనస్సు ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉంటుంది.

స్పష్టమైన పలక

మీరు ఓ పలక మీద ఏమైనా రాయదలచుకుంటే ముందు దాన్ని శుభ్రంగా తుడవాలి. అప్పుడే మీరు రాసింది  స్పష్టంగా చదవగలుగుతారు. లక్ష విషయాలు దానిమీద రాసి ఉంటే, వాటిమీద మీరు మరో విషయం రాస్తే దాన్ని ఎవరూ చదవలేరు. కొంతకాలం తర్వాత మీరే చదవలేరు. ముందు, మీరు మీ అంతః ముఖం ఖాళీ చేసుకొని, మీరు స్పృహతో ఆలోచనను ఉత్పాదించాలి.

మీలోని స్థలాన్ని ఖాళీ చేసి ఆలోచనను ఉత్పాదిస్తే అది నిజంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే అది మీ స్పృహతో కూడిన ప్రక్రియ నుండి జనించింది కాబట్టి. ఒకసారి ఇలా ఆలోచనను చేసిన తర్వాత దాన్ని స్పష్టంగా ఉంచుకుంటే దానిలో శక్తి నింపడం అన్నది చేయవచ్చు.

మీరు మీ మనస్సులో స్పృహతో, చైతన్యంతో ఒక ఆలోచనను సృష్టిస్తే, అది ఏకాగ్ర చిత్తంతో ఉంటే ఈ ప్రపంచంలో తన మార్గాన్ని ఏర్పరచుకోగలుగుతుంది. అది సహజంగానే వ్యక్తమవుతుంది. మీ జీవన శక్తులమీద మీకు మరింత నియంత్రణ ఉంటే దాన్ని మీరు మరింత ముందుకు తీసుకొని వెళ్లగలరు.

ప్రేమాశిస్సులతో,
సద్గురు