బోరు కొడుతోందా...???

'విసుగుతో చచ్చిపోతున్నాను!' అని చాలా మంది అంటుంటారు. ఐతే సద్గురు, 'నన్నడిగితే ఎలా అయినా చావవచ్చునేమో కాని విసుగుతో మాత్రం చావ కూడదు' అని అంటారు. 'మీ చుట్టూ జీవితం ఇంత బ్రహ్మాండంగా పరుగెడుతూ ఉంటే మీకు విసుగెలా వస్తుంది?" అని ప్రశ్నిస్తారు. అసలు మీకు బోరు ఎందుకు కొడుతోందో, బోరు కొట్టడం అనేది లేకుండా ఎలా జీవించవచ్చో ఈ ఆర్టికల్ చదివి తెలుసుకోండి!
 

'విసుగుతో చచ్చిపోతున్నాను!' అని చాలా మంది అంటుంటారు. నన్నడిగితే ఎలా అయినా చావవచ్చునేమో కాని విసుగుతో మాత్రం చావ కూడదు అంటాను. మీ చుట్టూ జీవితం ఇంత బ్రహ్మాండంగా  పరుగెడుతూ ఉంటే మీకు విసుగెలా వస్తుంది? ఒక్కసారి కళ్ళు పూర్తిగా తెరిచి ఈ సృష్టి మొత్తం  తేరిపారా చూసి, 'ఇంక చూడడానికి ఏమీలేదు' అని మీరు అనగలిగితే,అప్పుడు విసుగు చెందడాన్నినేను ఒప్పుకుంటాను. కానీ మీ పరిస్థితి అలా లేదు కదా! కనీసం మీ శరీరంలో ఉన్న ఒక్క కణమైనా ఎలా పనిచేస్తోందో  మీకు తెలియదు. అటువంటప్పుడు 'విసుగొస్తోంది, బోరు కొడుతోంది' అని ఎలా అంటారు?

ఒక్కసారి కళ్ళు పూర్తిగా తెరిచి ఈ సృష్టి మొత్తం  తేరిపారా చూసి, 'ఇంక చూడడానికి ఏమీలేదు' అని మీరు అనగలిగితే, అప్పుడు విసుగు చెందడాన్నినేను ఒప్పుకుంటాను.

సూర్యుడు రోజూ ఉదయిస్తాడు, మనకిదేమి విసుగ్గా అనిపించదే! మరి  మీకు ఇంకొకటేదో విసుగు అనిపిస్తోందంటే మీరు మీ మనసుకి పూర్తిగా బానిస అయిపోయారు అని, మీ మనసు మిమ్మల్ని పూర్తిగా కబళించి వేస్తోంది అని అర్ధం. ఇలాగే కొనసాగితే మీ మనసు మిమ్మల్ని పూర్తిగా పతనం చేస్తుంది.

నిజానికి విసుగు మీ మనసుకు సంబంధించినది. ఎందుకంటే నిన్నా, మొన్నా జరిగిన  సంఘటనల జ్ఞాపకాలు మీ మనులో మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ సృష్టిలో ముందు జరిగిన సంఘటనల జ్ఞాపకాలు ఎక్కడా వ్రాసి ఉండవు. జ్ఞాపకాలు కేవలం మీ జ్ఞాపక శక్తికి, మనసుకి సంబంధించినవి. అలాంటపుడు మీకు కావలిసిందే మీరు సృష్టించుకోవచ్చు కదా? ఎలాగు బాహ్య ప్రపంచాన్ని మీ ఇష్ట ప్రకారం మార్చలేరు, సరిదిద్దలేరు. ఉదాహరణకి మీకు మీ ఆఫీసు నచ్చలేదు, సరే ఇంకో ఆఫీసు వెతుక్కుని మారుతారు. అలాగని మీ కుటుంబం మీకు కావలసినట్లు లేకపోతే కుటుంబాన్ని మార్చలేరు కదా? అలా మార్చలేనప్పుడు అది ఒక అంతులేని సమస్యగా మిగిలిపోతుంది. బయటవాటిని అన్నంటిని ఎల్లకాలం మార్చలేము; అందుకే మార్పు అనేది మీలోనే రావాలి. మీలో పరివర్తన వస్తేనే, మీ చుట్టూ ఉన్నవన్నీ మారే అవకాశముంది.

మీ మనసుని ఏదోవిధంగా ధ్యానంపై లగ్నం చేస్తే ఈ విసుగనేది ఉండదు

అందుకే మీ మనసుని ఏదోవిధంగా ధ్యానంపై లగ్నం చేస్తే ఈ విసుగనేది ఉండదు. మనసు గత జ్ఞాపకాలపై ఆధారపడి పనిచేస్తోంది కాబట్టే ఈ తిప్పలు. మీ మనసులో నుంచి పుట్టే ఉహలూ, నిన్న మొన్నటి జ్ఞాపకాలూ, వీటితోనే మీ జీవితం నడుస్తుంది. నిన్న జరిగిన జ్ఞాపకాలకు పునర్జీవనమిస్తుంది మనసు. నిన్న జరిగిన సంఘటనలను గుర్తుతెచ్చుకోవడం మళ్ళీ ఆ సంఘటనను జీవించినట్లే కదా? అలా చేసిన పనినే మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుతెచ్చుకోవడంతొ  విసుగు మొదలవుతుంది.

ఎన్నో కోణాలుండే ఈ జీవితంలో విసుగు అనేది రావడానికి ఆస్కారమే లేదు. జీవితం ఎంత  బ్రహ్మాండమైనదంటే ఇది మీ తర్కానికి అందదు, మీ మనసులో ఇమడదు.

మీకు ఎప్పుడూ విసుగొస్తోంది అంటే మీరు జీవితాన్ని పూర్తిగా వృధా చేస్తున్నారు అని అర్థం. మీ ఆలోచనలతో మీరు విసుగు చెందవచ్చేమో కాని మీచుట్టూ జరుగుతున్న జీవితం వల్లనైతే కాదు. ఎందుకంటే జీవితం ఎంతో ఉల్లాసభరితమైనది. ఎన్నో పోగులతో నేసిన వస్త్రంలాంటిది. ఎన్నో కోణాలుండే ఈ జీవితంలో విసుగు అనేది రావడానికి ఆస్కారమే లేదు. జీవితం ఎంత  బ్రహ్మాండమైనదంటే ఇది మీ తర్కానికి అందదు, మీ మనసులో ఇమడదు. మీ శక్తిసామర్ధ్యాలన్నీ ఉపయోగించినా, శాయశక్తులా ప్రయత్నించినా, ఎన్ని తంటాలు పడినా మీరు జీవిత ప్రక్రియలను గ్రహించలేరు. మీరు వేయి సంవత్సరాలు జీవించినా కూడా వాటిని గ్రహించలేరు. ఎంత కాలం గడిచినా మీరింకా సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురవుతూనే ఉంటారు. ఇంకా జీవితం మొట్టమొదటి పేజీలోనే ఉంటారు. ఇంకా జీవితం యొక్క మూల సిద్ధాంతాలను గురించే  ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఇది ఎలాగంటే ఒక అంతులేని పొరలున్న ఉల్లికి పొరలెన్ని వొలచినా, ఇంకా పొరలు వస్తూనే ఉంటాయి. అదొక అంతులేని ప్రక్రియ. జీవితం కూడా ఒక అంతులేని ప్రక్రియ.

మీ శరీరాన్నీ, మనసునీ కావలసిన విధంగా మలచుకో గలిగితే, అప్పుడిక విసుగు అనే సమస్య ఉత్పన్నం కాదు!

అందుకే ఈసారి మీకు విసుగనిపించినప్పుడు హాయిగా ధ్యానం చేసుకోండి. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడవటమంటే మనసు, శరీరం అనే ఈ రెండింటి వలయంలోనే మీ జీవితం గడిపేయకుండా, మీ మనసునీ, శరీరాన్నీఉపయోగించి మీరనుకున్న చోటికి వెళ్ళగలగడం అని అర్ధం. మీ శరీరాన్నీ, మనసునీ కావలసిన విధంగా మలచుకో గలిగితే, అప్పుడిక విసుగు అనే సమస్య ఉత్పన్నం కాదు!

 

ప్రేమాశీస్సులతో,
సద్గురు

PC:flickr.com