உடலில் உயிர் நுழையும் ரகசியம் ! பகுதி 2

சத்குரு, எனக்கு பிறப்பைப்பற்றி ஒரு கேள்வி. நீங்கள் முன்பு சொன்னீர்கள், ஒரு கரு தனது கர்மவினை மற்றும் தன்னை ஒத்த குணங்கள் மற்றும் மனோபாவம் உள்ளவர்களின் கர்ப்பப்பையில்தான் உருவாகிறது என்று. அப்படியென்றால் ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்த இரண்டு குழந்தைகள் எப்படி வெவ்வேறாக இருக்கின்றன?
 

Question: சத்குரு, எனக்கு பிறப்பைப்பற்றி ஒரு கேள்வி. நீங்கள் முன்பு சொன்னீர்கள், ஒரு கரு தனது கர்மவினை மற்றும் தன்னை ஒத்த குணங்கள் மற்றும் மனோபாவம் உள்ளவர்களின் கர்ப்பப்பையில்தான் உருவாகிறது என்று. அப்படியென்றால் ஒரு தாய் வயிற்றில் பிறந்த இரண்டு குழந்தைகள் எப்படி வெவ்வேறாக இருக்கின்றன?

சத்குரு:

நாம் கர்மா என்னும் சொல்லைப் பயன்படுத்தும்போது நீங்கள் செய்த செயல்களுக்காக தண்டனை பெறுவது என்றோ, நல்ல காரியங்களுக்கு பரிசளிக்கப்படுவது என்றோ பேசுவதில்லை. இது தவறான கருத்து. “கர்மா” என்னும் சொல், செயல் என்று பொருள்படும். நாம் கடந்தகால செயல்களைக் குறிப்பிடுகிறோம்.

நீங்கள் எந்தவிதமான செயல்களைச் செய்ய முடியும்? உடல் சம்பந்தமான செயல், மூளை சம்பந்தமான செயல், உணர்வு சம்பந்தமான செயல், சக்தி சம்பந்தமான செயல் ஆகியவை உண்டு. இந்த நான்கு மட்டத்திலும் நீங்கள் செயல்படுகிறீர்கள். நீங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் - உடல், மனம், உணர்வு மற்றும் சக்திநிலை ஆகிய எது தொடர்புடையதானாலும் இவை அனைத்துமே ஒரு மிச்சத்தை விட்டுச் செல்லும், அதாவது அதைப்பற்றிய ஒரு பதிவு.

“இது என்னுடைய செயல். வாழ்க்கையில் பல்வேறு அம்சங்கள் உள்ளன. அவற்றைப் பற்றி என்னால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் எனக்கு என்ன நடந்தாலும் அது என்னுடைய கர்மாவாகத்தான் இருக்க முடியும்.”

இவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்ட பதிவுகள் இல்லாமல், சேர்த்து வைக்கப்பட்ட தகவல்கள் இல்லாமல், உங்களுக்கென்று ஒரு தனி குணாதிசயத்தைப் பெறமுடியாது. அப்படி இல்லை என்றால் நீங்கள் குணாதிசயம் அற்றவராக இருப்பீர்கள். நீங்கள் எத்தகைய மனிதர் என்பதைப்பற்றி உங்களுக்கு ஒரு கருத்தும் இருக்காது. உங்களுக்கு ஆளுமை என்பதே இருக்காது. சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் அடங்கிய வங்கி ஒன்று இருப்பதால்தான், ஆளுமை என்பது இருக்கிறது. எனவே இது சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள்தான். உங்களை அறியாமல் நீங்கள் உருவாக்கிய மென்பொருள் உங்களிடம் உள்ளது.

கர்மா என்பது செயல் என்றால், அது யாருடைய செயலைக் குறிப்பிடுகிறது? அதன் பொருள் இவ்வளவுதான். “இது என்னுடைய செயல். வாழ்க்கையில் பல்வேறு அம்சங்கள் உள்ளன. அவற்றைப் பற்றி என்னால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் எனக்கு என்ன நடந்தாலும் அது என்னுடைய கர்மாவாகத்தான் இருக்க முடியும்.” அதாவது உங்கள் விழிப்புணர்வுக்கு அப்பால் நடந்த செயல் இப்போது விளைவுகளைத் தருகிறது.

வாழ்க்கை என்பது எப்போதும் காரணம் மற்றும் விளைவு என்பதால் நடக்கிறது. இப்போது நீங்கள் அந்த விளைவை அனுபவிக்கிறீர்கள் அல்லது அவதிப்படுகிறீர்கள். ஆனால் காரணம் இல்லாமல் விளைவுகள் இருக்குமா? ஒரு வேளை நீங்கள் மிகவும் குறுகிய பார்வையுடன் பார்ப்பதால், காரணத்தை உங்களால் பார்க்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் ஒரு காரணம் இல்லாமல் ஒரு விளைவு இருக்கமுடியாது. இந்தக் காரணத்தைத்தான் கர்மா என்று கூறுகிறோம்.

கர்மா என்பது உங்களுடைய தற்போதைய புரிதலுக்கும் மிகவும் அப்பாற்பட்டது. அதற்குள்ளே நாம் இப்போது போகவேண்டாம். ஆனால் நீங்கள் பிறந்தது முதல் இந்த கணம் வரையில் நீங்கள் செய்த எல்லா விதமான செயல்பாடுகள் - உடலால், மனதால், உணர்வால், சக்தியால் செய்தவை - இப்போது உங்கள் வாழ்க்கையை நடத்திச் செல்ல வில்லையா?

நீங்கள் வாழ்க்கையைப் பற்றி சிந்திக்கும் விதம், உணரும் விதம், புரிந்துகொள்ளும் விதம் இவை எல்லாம் உங்கள் கர்மாவைப் பொறுத்திருக்கிறது. இப்போது நான் பேசும் வார்த்தைகளை நீங்கள் புரிந்துகொள்ளும் விதம் உங்கள் கர்மாவைப் பொறுத்தது. நான் இப்போது சொல்வதை உங்கள் கர்மாவுக்கு ஏற்றபடித்தான் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமாகப் புரிந்துகொள்கிறீர்கள். எனவே எல்லாவற்றையும் உங்கள் கர்மா முடிவு செய்கிறது.

கர்மாவின் செயல்பாடு உயிர்ப்புடன் இருக்கிறது, அது வெவ்வேறு மட்டங்களில் உங்களுள் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் ஞாபக சக்தியில், உடலில், உணர்வுகளில், வாழ்க்கையின் சக்தியில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்களுடைய உயிர் சக்தியே இந்த தகவலைச் சுமந்து கொண்டிருக்கிறது.

தகவல் தொழில்நுட்பம் என்பது கல்லால் செய்த சாதனத்திலிருந்து இப்போது உள்ள கணிப்பொறியின் ப்ளூ ச்சிப் (blue chip) வரையில் வளர்ந்துள்ளது. ஒருகாலத்தில் எல்லாவற்றையும் கல்லில் செதுக்கி சேமித்து வைக்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால் லட்சக்கணக்கான கற்களில் சேமித்து வைக்கக்கூடிய தகவல்களை கணிப்பொறியின் ஒரு சிறிய சில்லில் தற்போது சேமிக்க முடியும்.

இப்போது நினைத்தால் வெகுதூரத்தில் இருப்பதுபோலத் தோன்றும், அதே போல் தகவல்களை சக்திநிலையிலும் சேமித்து வைக்கும் நாள் வெகுதூரத்தில் இல்லை. நான் இப்போது சொல்வது நம்ப முடியாததாகத் தோன்றலாம். ஆனால் இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் இப்படித்தான் என் உடல் இருக்கிறது. இப்படித்தான் என்னுள்ளே வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. உயிர் சக்தி தகவல்களை சுமந்து கொண்டிருக்கிறது.

பலரை ஒரே நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தீட்சை செயல்முறைக்கு நாம் உட்படுத்தும்போது, ஒவ்வொரு மனிதரின் சக்தியும் வெவ்வேறு விதமாக தூண்டப்படுவதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஒரே விதமான தீட்சைக்கு வெவ்வேறு விதமான விளைவுகள் ஏன் என்றால் அது ஒவ்வொருவரின் சக்திநிலையும் எப்படி கட்டமைக்கப் பட்டிருக்கிறது என்பதைப் பொறுத்து நிகழ்கிறது.

வெவ்வேறு மனிதர்கள் வெவ்வேறு விதமான வழியில் செல்வார்கள். ஈஷா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பவர்களைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? ஒவ்வொரு நபரும் அவரவருடைய சக்திக் கட்டமைப்புக்கேற்றவாறு தத்தம் வழியில் செல்வார்.

எனவே கர்மா என்பது விழிப்புணர்வின்றி உடல், மனம், உணர்ச்சி மற்றும் சக்திநிலை ஆகிய அனைத்து நிலைகளிலும் நீங்கள் உருவாக்கிய மென்பொருள். நீங்கள் உங்கள் உடலை இழந்த பிறகும் உங்கள் கர்மாவை இழக்க மாட்டீர்கள். உங்கள் மனம் என்பதை இழந்தாலும் உங்கள் கர்மாவை இழக்கமாட்டீர்கள். பெரும்பாலான மக்களுக்கு என்ன நடந்தாலும் அவர்கள் தங்களுடைய கர்மாவை இழக்கமாட்டார்கள்.

ஒருவர் இறக்கும்போது அவர் தனது உடலை இழக்கலாம், தனது விழிப்புணர்வான மனம் என்பதை இழக்கலாம். எனினும் கர்ம உடல் அதன் வழியிலேயே செல்லும். அந்தக் கர்ம உடல் பகுத்தறியும் தன்மையை மட்டும் இழந்திருக்கும். பகுத்தறியும் தன்மையை இழந்துவிடுவதால் அந்த உயிர் இப்போது தனது மனப்பாங்குக்கு ஏற்றவாறு மட்டும் இயங்கும்.

சேர்ந்திருக்கும் மனேபாவங்கள் பொறுத்து, அந்த உயிரில் சேகரிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொறுத்து அல்லது அந்தக் கர்மவினைகள் பொறுத்து அந்த உயிர் தனது வழியில் செல்லும். அந்த உயிரில் இனிமையான தகவல்கள் இருந்தால், இப்போது அந்த உயிருக்கு பகுத்தறியும் தன்மை இல்லாதிருப்பதால், அந்த இனிமை மேலும் அதிகமாகும்.

உதாரணமாக, நேற்று நீங்கள் ஒரு தேர்வில் வெற்றி பெற்றீர்கள் அல்லது திருமணம் செய்துகொண்டீர்கள் என்று வைத்த்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த தகவல் உங்களுக்கு உள்ளேயே இருக்கும். இது உங்கள் ஞாபகசக்தியைச் சேர்ந்தது. உங்களுடைய ஞாபக சக்தியை நான் அழித்துவிட்டால், உங்களுக்குத் திருமணம் ஆகிவிட்டதா இல்லையா என்று தெரியாது.

நீங்கள் நேற்றுதான் திருமணம் செய்துகொண்டீர்கள், இந்த தகவல் உங்கள் மனதில் பசுமையாக இருக்கும். இந்த முழு சமூகமும் உங்களைப் பார்த்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறது, “நீங்கள் திருமணம் செய்துகொண்டால் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்” என்று. எனவே திருமணம் செய்தவுடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்கள். சில காலம் கழித்து வேறு விதமாக சொல்வார்கள். அது வேறு விஷயம். ஆனால் திருமணம் ஆன புதிதில் நீங்கள் பேரானந்தமாக இருப்பீர்கள் என்ற தகவல் உங்களுக்குள் பதிந்திருக்கிறது. அதனால்தான், திருமணம் முடிந்தவுடன் நீங்களும் உங்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த தகவலை உங்களிடமிருந்து எடுத்து விட்டால் திருமணம் என்பது மகிழ்ச்சியைத் தருமா இல்லையா என்பது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது.

எனவே இந்தத் தகவல் தற்போது உங்கள் மீது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உங்களை இப்போது மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் திருமணம் செய்துகொண்டவர் உங்களுக்குப் பிடிக்காத ஒன்றைச் செய்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். ஆனால் உங்களுக்குள் பதிந்துவிட்ட அந்த தகவல் காரணமாக (“எனக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டது. நான் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாக வேண்டும்”) அந்த சிறிய தவறு பெரிய அளவில் பெரிதாக்கப்படுகிறது.

திருமணம் என்பது பேரானந்தம் என்று உங்களிடம் சொல்லாமலிருந்தால், அல்லது திருமணம் ஆன முதல் நாளிலேயே திருமணம் என்பது சோகமானது என்று சொல்லியிருந்தால், உங்களுடைய துணைவர் ஏதாவது பிடிக்காத ஒன்றைச் செய்தால், நீங்கள் இவ்வாறு நினைப்பீர்கள், “எப்படி இருந்தாலும், இது இப்படித்தான் இருக்கும். எனவே பரவாயில்லை. இருந்தாலும் அவர் அவ்வளவு மோசமானவர் அல்ல” (சிரிக்கிறார்).

நீங்கள் உங்கள் உடலை இழந்த பிறகும் உங்கள் கர்மாவை இழக்க மாட்டீர்கள். உங்கள் மனம் என்பதை இழந்தாலும் உங்கள் கர்மாவை இழக்கமாட்டீர்கள்.

சில சமுதாயங்களில் மக்கள் இதற்குத் தயாராக இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் முதலிலேயே சொல்லியிருக்கிறார்கள், 'உங்களுக்குத் திருமணம் முடித்துவிட்டால், பல கொடுமையான நிகழ்வுகள் நடக்கும், கவலைப்படாதீர்கள். எல்லாம் சரியாகிவிடும்' என்று. அத்தகைய மக்கள் பெரிதாகக் கவலைப்படுவதில்லை, ஆனால் திருமணம் என்பது பேரானந்தமாக இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டவர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு பெரிதாக இருக்கும். பேரானந்தம் என்பது நிகழாவிட்டால், அவர்கள் நொறுங்கிப் போவார்கள். சோகம் பன்மடங்காகும்.

பகுத்தாயும் மனம் இருந்தால், என்ன நடந்தாலும், உங்களுடைய பகுத்தறிவைப் பயன்படுத்தி மேலே போகலாம். ஆனால் உங்கள் உடல் உதிரும்போது, பகுத்தாயும் மனம் அங்கு இல்லாதபோது, மனோபாவம் ஆட்சி புரியும். பரம்பரையாக நாம் இவற்றை வாசனா என்கிறோம். “வாசனா” என்றால் நறுமணம் அல்லது மணம் என்று சொல்லலாம். உங்களுக்கு உள்ளே எத்தகைய குப்பைகள் இருக்கிறதோ - மன்னிக்கவும் - எத்தகைய பூக்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதோ (சிரிக்கிறார்), எத்தகைய நறுமணத்துடன் அவை இருக்கிறதோ, அத்தகைய வாழ்க்கையே உங்களைக் கவர்ந்து இழுக்கும். அத்தகைய இடத்தை நோக்கியே நீங்கள் போவீர்கள்.

நீங்கள் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இயங்கினால், உங்களுடைய கர்மா முழுமையாக ஆட்சி புரியும். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு விழிப்புணர்வைக் கொண்டுவந்தால், உங்கள் வாழ்க்கையின் மீது கர்மாவின் பலம் குறையும். ஆனால் உங்கள் உடல் உதிர்ந்து போனவுடன் பகுத்தறியும் தன்மை அங்கே இருக்காது. எனவே இந்த கட்டத்தில் கர்மா முழுதும் ஆட்சி புரியும்.

உங்களுக்கு உள்ளே மகிழ்வைத் தரும் கர்மா இருந்தால், அது பலமடங்கு பெரிதாகி நீங்களும் மிக மகிழ்ச்சியை அடைவீர்கள். இதையே நாம் மோட்சம் என்று சொல்கிறோம். மோட்சம் என்பது ஒர் இடத்தைக் குறிப்பது அல்ல. அது இங்கேயே இருக்கிறது. ஆனால் பிரச்சினை என்னவென்றால் நீங்கள் நரகத்தில் இருக்கிறீர்கள். இந்த உலகத்தில் சிலர் மோட்சத்திலும் சிலர் நரகத்திலும் இருக்கிறார்கள். அப்படித்தானே?

நாம் ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறோம். ஆனால் ஒருவர் சொர்க்கத்தையும் இன்னொருவர் நரகத்தையும் அனுபவித்துக்கொண்டு இருக்கிறார். எனவே அது ஒரு இடத்தைக் குறிப்பிடுவது அல்ல, அது உங்கள் உள் மனதைக் குறிக்கிறது. அதேபோல துன்பமும் துயரமும் இருந்தால், பகுத்தறியும் தன்மை இல்லாத காரணத்தால் அவை பெரிதாகிறது.

நீங்கள் இப்போது உடலோடு இருக்கும்போது, உங்களுக்குப் பிடிக்காதது ஏதாவது நடந்தால், மிகவும் வருந்துவீர்கள். ஆனால் பகுத்தறியும் மனதைப் பயன்படுத்தி, “இது போதும். இந்த முட்டாள்தனத்திலிருந்து வெளிவரப் போகிறேன்” என்று சொல்வீர்கள். அப்போது உங்களால் வெளிவர முடியும். ஒருவேளை உங்களிடத்தில் விவேகம் இல்லை என்றால், இந்த துன்பம் பல லட்சம் மடங்கு பெரிதாக்கப்பட்டுவிடும். அதுவே நரகம் ஆகிவிடும்.

நீங்கள் ஒரு கருப்பையைத் தேடும்போது உங்களுடைய மனோபாவத்திற்கு ஏற்றபடி நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விதத்திலான கருப்பையைத் தேடுகிறீர்கள். உண்மையிலேயே நீங்கள் ஒரு கருப்பையைத் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள், ஆனால் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள். நீங்கள் விழிப்புணர்வுடனும் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இந்தியாவில் இது சாதாரணமாக நடக்கிறது. (உலகில் எல்லா பகுதிகளிலும் இது ஓரளவு நடக்கிறது)

ஒருவர் இறக்கும் சமயத்தில் கீதையைப் படிக்க வேண்டும் அல்லது “ராம், ராம்” என்று சொல்லவேண்டும். அதுவரையில் அவர் எத்தகைய வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் என்பதைப்பற்றி கவலை இல்லை. ஆனால் இறக்கும்போது ஓரளவு இனிமையை அவரிடம் உண்டாக்க வேண்டும். வாழ்வு என்பதிலிருந்து மரணம் என்னும் நிலைக்குப் போகும் தருணத்திலாவது அவருக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்க வேண்டும். நீங்கள் அப்போது மகிழ்ச்சியைத் தோற்றுவித்தால், இறந்த பிறகு, அந்த உயிருக்கு மகிழ்ச்சி என்பது முக்கிய குணமாக இருக்கும்.

அதேசமயத்தில், இன்னொரு சாத்தியக்கூறும் இருக்கிறது. கடந்த காலத்தில் இவ்வாறு நடந்திருக்கிறது. சில அரசர்கள் தங்கள் எதிரிகளைக் கொல்ல நினைத்தால், பல்வேறு அனுபவங்களுக்கும் அவர்களை உட்படுத்துவார்கள். ஆசையைத் தூண்டுவதே அவர்கள் நோக்கம். அவர்கள் முன்னிலையில் பெண்களை ஆடைகளின்றி நிறுத்தி, அவர்களுக்கு பாலுணர்வைத் தூண்டி பிறகு கொல்வார்கள்.

காரணம் என்னவென்றால், எதிரிகள் மோகம் என்னும் நிலையில் சாகவேண்டும், அப்போதுதான் அவர்கள் நீண்டகாலம் நரகத்தில் அவதிப்படுவார்கள். இந்த நாட்டில் நமக்கு அத்தகைய தொழில்நுட்பம் எல்லாம் தெரியும் (சிரிக்கிறார்). உண்மையில் மக்கள் இவ்வாறு செய்தார்கள். எல்லா இடங்களிலும் ஓரளவு இதைப்பற்றி தெரிந்து வைத்திருந்து அதை தங்களுக்கு உரித்தான வழிகளில் செய்தார்கள். இந்திய கலாச்சாரத்தில் இவை அனைத்தும் விளக்கமாகச் சொல்லப்பட்டுள்ளன.

எனவே ஒரு உயிர் ஒரு கருப்பையைத் தேர்ந்தெடுக்க விரும்பினால், அது மனோபாவத்தைப் பொறுத்து இயங்குகிறது. விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும் உயிர்கள் தவிர்த்து மற்ற உயிர்களுக்கு இப்படித்தான் நடக்கிறது. விழிப்புணர்வுடன் கருவைத்தேடும் உயிர்கள் மிக அரிது.

அந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வு இருந்தால் அவர் ஏற்கனவே முழுதும் கரைந்து போயிருப்பார். அப்படி ஒரு விழிப்புணர்வு நிலையை அடைந்து இன்னும் ஒரு கருப்பையைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார் என்றால் அது மிக மிக அரிது எனச் சொல்லலாம். இவர்களைத் தவிர, மற்றவர்கள் மனோபாவ அடிப்படையிலேயே தேர்ந்தெடுப்பார்கள்.