• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
தமிழ்
ગુજરાતી
 

November 24, 2022

ती सबै सजीव चीजहरू जसले तपाईंलाई जीवित राख्न आफ्नो जीवन बलिदान गर्दछन्, तपाईंले तीप्रति भरपूर कृतज्ञता व्यक्त गरी खाना खानुभयो भने तपाईंले खानुभएको खानाले तपाईंमा अत्यन्तै अद्भुत तरिकाले व्यवहार गर्दछ ।

Daily Quote

November 24, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close