Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
தமிழ்
ગુજરાતી
 

November 25, 2022

सृष्टिको हरेक सूक्ष्म पक्षप्रति सृष्टिकर्ताले समान ध्यान दिएका छन् । यदि तपाईंले हरेक चीजलाई र हरेक व्यक्तिलाई समान तरिकाले ध्यान दिनुभयो भने तपाईंको जीवन भरिपूर्ण बन्नेछ ।

Daily Quote

November 25, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close