• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
ગુજરાતી
 

May 18, 2022

ईश्वर निर्माता हुन्, व्यवस्थापक होइनन् । मानिसहरूले आफ्नो जीवन आफैँ व्यवस्थापन गर्ने विशेष−अधिकार पाएका छन् ।

Daily Quote

May 18, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close