Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
मराठी
ગુજરાતી
 

May 17, 2022

सद्‌गुरु मूलत: माटो नै हुन्, जसमा तपाईं प्रस्फुरित हुन, हुर्किन, मौलाउन अनि अन्तत: विलिन हुन सक्नुहुन्छ ।

Daily Quote

May 17, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close