Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

May 19, 2022

हामी अर्को ग्रहमा जानुअघि, हामीले यस ग्रहलाई हेरचाह गर्न सिक्नुपर्छ । अन्यथा, हामीले त्यहाँ पनि त्यही मूर्खतापूर्ण कामहरू गर्नेछौँ, जुन हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ ।

Daily Quote

May 19, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close