• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

September 27, 2022

आपण सगळे त्याच मातीतून येतो, त्याच मातीवर जगतो आणि जेव्हा आपण मरू, तेव्हा आपण त्याच मातीत पुरले जातो. प्रश्न एवढाच आहे की आपल्याला ते आत्ता समजणार आहे की आपल्याला पुरल्यावर.

Daily Quote

September 27, 2022


Loading...
Loading...
 
Close