Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Deutsch
español
 

September 27, 2022

हामी सबै त्यही माटोबाट आउँछौँ, त्यही माटोमा जीवित रहन्छौँ अनि हामी मरेपछि त्यही माटोमा पुरिइन्छौँ । प्रश्न यत्ति हो कि यो कुरा हामीले अहिल्यै बुझ्छौँ, वा माटोमुनि पुरिएपछि ।

Daily Quote

September 27, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close