Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

September 28, 2022

जर तुम्ही इतर कुणापेक्षा आणखी पुढे कसे जायचे याबद्दल चिंता करत असाल, तर तुम्हाला इतर कुणाच्या यशाचा आनंद तर घेता येणार नाहीच, पण तुम्हला स्वतःच्या यशाचा सुद्धा आनंद घेता येणार नाही.

Daily Quote

September 28, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close