Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

September 28, 2022

જો તમને બીજા કરતા સારું કેમ થવું તેની ફિકર ન હોય તો, ન તો તમે કોઈ બીજાની સફળતાને માણી શકશો, ન તમારી પોતાની.

Daily Quote

September 28, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close