• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
தமிழ்
తెలుగు
 

August 17, 2022

जे काही भौतिक आहे ते मर्यादित आहे. जर तुम्ही त्याला अमर्यादित बनवण्याचा प्रयत्न केलात, तर तुम्ही स्वतःला आणि भोवतालच्या सर्व गोष्टींना नष्ट कराल. नेमके हेच सध्या जगात सुरू आहे.

Daily Quote

August 17, 2022


Loading...
Loading...
 
Close