User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
  • Shop
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
தமிழ்
తెలుగు
 

August 17, 2022

ભૌતિક સીમિત છે. જો તમે તેને અસીમિત બનાવવાનો પ્રયત્ન કરશો તો તમે પોતાનો અને તમારી આસપાસ છે તે બધાનો નાશ કરશો, અત્યારે વિશ્વમાં તે જ થઈ રહ્યું છે.

Daily Quote

August 17, 2022


Loading...
Bookmark
Loading...
 
Close