రండి..! మనిషి ఎదుగుదలకు సహకరించే 5 సూత్రాలను తెలుసుకుందాం:

  • ఏమి జరుగుతున్నా, ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే – మీరు మరింత స్థిరంగా, మరింత ఆనందంగా, మీలో మీరే మరింత స్పష్టంగా ఉన్నారా, మీరు మెరుగైన మానవుడు అవుతున్నారా? అన్నదే అసలు ప్రశ్న.

1

 

  • పరిపూర్ణత్వం అనే భావనే ఎంతో అయోమయంతో కూడుకున్నది. మీరెప్పుడైనా పరిపూర్ణ మానవుని చూశారా? అసలు అందరినీ ఒకే మూసలో పెట్టవలసిన అవసరం ఏముంది?

2

 

  • మీరు అన్నింటికీ కేవలం మీ తెలివినే ఉపయోగిస్తే, జీవితంలో ప్రతి చిన్నదాని పట్లా మీరు తికమక పడతారు.

3

 

  • ఇహంలో ఉంటూనే పరాన్ని రుచి చూడాలనుకోవడమే మానవుని ప్రాధమిక ఆకాంక్ష.

4

 

  • ఉరుకులు, పరుగులు జంతువులకే. ఒక మానవునిగా, సమాజ నిర్బంధతలకు లొంగకుండా మీకు కావలసింది విఙ్ఞతతో మీరు సృష్టించుకోవచ్చు.

5

ప్రతిరోజూ మీ మొబైల్ ద్వారా సద్గురు సూక్తులను పొందవచ్చు: Subscribe to Daily Mystic Quote.