Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
नेपाली
മലയാളം
 

June 08, 2024

நீங்கள் உடல், மனம், ஆன்மீகம் ஆகிய அனைத்து நிலைகளிலும் உங்களுக்குள் முழுமையை உணரும்போது, நீங்கள் உண்மையான ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பீர்கள்; அது வெகுதூரத்தில் இல்லை, உங்களுக்குள்தான் இருக்கிறது.

Daily Quote

June 08, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close