Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
नेपाली
മലയാളം
 

June 08, 2024

जेव्हा तुम्हाला तुमच्यात आत सर्व स्तरांवर परिपूर्ण वाटतं - शाररीक, मानसिक आणि अध्यात्मिकदृष्ट्या - तेव्हाच तुम्ही खऱ्या अर्थाने स्वस्थ आहात: आणि ते तुमच्यापासून दूर नाही, तुमच्या आत आहे.

Daily Quote

June 08, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close