Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

June 08, 2024

जब तपाईँ सबै स्तरहरूमा— शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा— आफूभित्र पूर्ण महसुस गर्नुहुन्छ, तब तपाईँ सही अर्थमा स्वस्थ रहनुहुन्छ; र यो कतै टाढा नभई तपाईंभित्रै छ ।

Daily Quote

June 08, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close