புனிதமான குருபௌர்ணமி திருநாள் நெருங்கி வரும் இவ்வேளையில், உங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சில அழகிய படங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்கிறோம்.

உங்கள் அன்பிற்குரியவர்களுடன் இந்த குருபௌர்ணமி வாழ்த்துச் செய்திகளை பகிர்ந்திடுங்கள். நம் தேசத்தின் ஆன்மீக விழாக்களில் குருபௌர்ணமி மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்தப் படங்களை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

இவற்றை உங்கள் நண்பர்களுடனும் குடும்பத்தினருடனும் வாட்ஸாப் செய்தியாக, வாட்ஸாப் ஸ்டேசாக வைத்து, குறுஞ்செய்தியாக பகிர்ந்திடலாம்.

 

குரு பௌர்ணமி வாழ்த்துக்கள் 1

Guru Pournami Greetings

wishes download message

 

குரு பௌர்ணமி வாழ்த்துக்கள் 2

Guru Pournami Greetings

Subscribe

Get weekly updates on the latest blogs via newsletters right in your mailbox.

wishes download message

 

குரு பௌர்ணமி வாழ்த்துக்கள் 3

Guru Pournami Greetings

wishes download message

 

குரு பௌர்ணமி வாழ்த்துக்கள் 4

Guru Pournami Greetings

wishes download message

 

குரு பௌர்ணமி வாழ்த்துக்கள் 5

Guru Pournami Greetings

wishes download message

 

குரு பௌர்ணமி வாழ்த்துக்கள் 6

Guru Pournami Greetings

wishes download message