Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Deutsch
español
 

September 17, 2022

म जतिबेला पनि नशामा मदमत्त हुन्छु । न मदिरा, न नशालु पदार्थ । आफूभित्रबाटै आनन्द सृजना गर्ने विधि छ ।

Daily Quote

September 17, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close