Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Deutsch
español
 

September 18, 2022

प्रतिस्पर्धाको दाँजोमा सहकार्य निकै बढी शक्तिशाली हुन्छ । शरीर र मनले तबमात्र उत्तम रूपमा काम गर्छन् जब तपाईं आनन्दित र शान्त रहनुहुन्छ, न कि तपाईंलाई तनावमा काम गर्न लगाइएको बेला ।

Daily Quote

September 18, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close