Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Deutsch
español
 

September 18, 2022

सहयोग हा स्पर्धेपेक्षा कितीतरी जास्त शक्तिशाली आहे. तुमचं शरीर आणि बुद्धी तेव्हाच उत्तमपणे कार्य करू शकतात जेव्हा तुम्ही शांत आणि आनंदी असता, तुम्हाला वेठीस धरल्यावर नाही.

Daily Quote

September 18, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close