Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Deutsch
español
 

September 16, 2022

जब तपाईं आफ्ना सन्तानमाथि प्रभुत्व जमाउनुहुन्छ, तपाईंले उनीहरूसँगको मित्रता गुमाउनुहुन्छ ।

Daily Quote

September 16, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close