Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

November 28, 2023

हरेक दिन नभए पनि, कम्तीमा महिनामा एक पटक हिसाब लगाउनुस्— के तपाईं अझ राम्रो मानिसमा रूपान्तरित भइरहनुभएको छ ।

Daily Quote

November 28, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close