Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

November 28, 2023

ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ – ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೇ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು.

Daily Quote

November 28, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close