Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

November 29, 2023

योग अर्थात् एकत्व । तपाईं त्यस अवस्थामा अनुशासनमार्फत पुग्नुहुन्छ वा निष्फिक्री भावले भन्ने कुरा तपाईंमै निर्भर छ ।

Daily Quote

November 29, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close