Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
Deutsch
 

May 21, 2022

संसारमा देखिने विभिन्न रूप-रङ्गहरू केवल एउटा कुरामा निर्भर छन्— उर्वर र समृद्ध माटो । आउनुहोस्, यसलाई साकार पारौँ ।

Daily Quote

May 21, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close