Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
বাংলা
ગુજરાતી
 

May 10, 2024

मनुष्य हुनु भनेको आफूले गर्ने हरेक चीजमा सचेत हुन सक्षम बन्नु हो ।

Daily Quote

May 10, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close