Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 22, 2023

पानीको महत्त्व अतुलनीय छ । आज मानिसहरू यसलाई वस्तुको रूपमा हेरिरहेका छन्, तर वास्तवमा यो जीवन निर्माण गर्ने सबैभन्दा मूलभूत तत्त्व हो ।

Daily Quote

March 22, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close