Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 04, 2023

कुनै पनि चीज तपाईंको निम्ति कति सहज वा कठिन छ भन्ने कुरा तपाईंको तयारी कतिसम्म राम्रो छ र तपाईं कति तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ ।

Daily Quote

March 04, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close