Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

March 03, 2023

जब तपाईंभित्र कुनै कुराप्रति निकै गहिरो प्रेमभाव हुन्छ, त्यो स्वयम् तपाईंभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आफूभित्र यो गुण रहँदा विकास सहज हुनेछ ।

Daily Quote

March 03, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close