Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

March 03, 2023

നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തോട് അഗാധമായ സ്നേഹത്തിലാണെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളേക്കാൾ പ്രധാനമായി മാറുന്നു. ഈ ഒരു ആന്തരിക ഗുണം കൊണ്ടുതന്നെ, വളർച്ച എളുപ്പമുള്ളതായിത്തീരും.

Daily Quote

March 03, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close