Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

June 30, 2022

यदि तपाईंका सम्पूर्ण ऊर्जाहरू एउटा दिशामा केन्द्रित रहे भने, आत्मज्ञान कतै टाढा छैन । यसैपनि, तपाईं जे खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो तपाईंभित्रै छ ।

Daily Quote

June 30, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close