Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

July 01, 2022

यदि तपाईं सचेतन प्रतिक्रिया गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भने, जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिसमेत बाधा बन्दैन ।

Daily Quote

July 01, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close