Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

July 02, 2022

तपाईं संसारमा केही नलिई आउनुहुन्छ, र यहाँबाट तपाईं खाली हात जानुहुन्छ । तसर्थ, तपाईं कसरी जीवन−अनुभवहरूबाट आफूलाई समृद्ध बनाउनुहुन्छ भन्नेमा जीवनको वैभव निहित हुन्छ ।

Daily Quote

July 02, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close