Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

June 29, 2022

जब तपाईं आफू र आफ्नो शरीरबिच, आफू र आफ्नो मनबिच दुरी बनाउनुहुन्छ, त्यही सबै पीडाहरूको अन्त्य हो ।

Daily Quote

June 29, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close