Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
English
 

June 28, 2022

पटक−पटक दोहोरिरहने जीवनका ढाँचाहरूमा सुरक्षा त हुन्छ, तर त्यहाँ कुनै सम्भावनाहरू हुँदैनन्, कुनै विकास हुँदैन ।
आज औँसी

Daily Quote

June 28, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close