Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
தமிழ்
తెలుగు
 

June 24, 2022

ध्यानलिङ्ग जीवित गुरु जस्तै हो । गुरुको मुख्य भूमिका उपदेश वा निर्देश दिने नभई तपाईंका ऊर्जाहरूलाई प्रदीप्त गर्नु हो ।
आज एकादशी , ध्यानलिङ्ग प्राण-प्रतिष्ठा दिवस

Daily Quote

June 24, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close