Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
தமிழ்
తెలుగు
 

June 24, 2022

ധ്യാനലിംഗം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുരുവിനെപ്പോലെയാണ്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം ഉപദേശങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും നൽകലല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുകയാണ്.
ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ് , ഇന്നു ധ്യാനലിംഗ പ്രാണപ്രതിഷ്ടാ ദിനമാണ്

Daily Quote

June 24, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close