Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

June 03, 2024

अब समय भएको छ, हामी संसारलाई समावेशी र उदार भावले जितौँ, युद्धहरू र क्रूर शक्तिले होइन ।
भोलि शिवरात्रि

Daily Quote

June 03, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close