Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

June 03, 2024

ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಉದಾರತೆಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ, ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಲ್ಲ.
ನಾಳೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ

Daily Quote

June 03, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close