Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

January 17, 2022

कसैलाई भरोसा गर्नुको अर्थ तिनले तपाईंको अपेक्षा अनुसार नै काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन । भरोसा अर्थात् भङ्गुर बन्नु, आहत हुनको लागि तयार रहनु ।
Tomorrow is Thaipusam

Daily Quote

January 17, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close