Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

January 12, 2022

युवाहरूमा अपार क्षमता हुन्छ । यदि हामीले उनीहरूलाई बढी जागरूक हुन प्रेरित गऱ्यौँ भने, विश्वमा यसको प्रभाव निकै सानदार हुनेछ ।
भोलि एकादशी

Daily Quote

January 12, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close