Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

January 13, 2022

पूरै वर्षको यो समय, तपाईंको घरमा, तपाईंको शरीर, मन र भावनाहरूमा रहेका सबै अनावश्यक चीजहरूबाट छुटकारा पाउन अनि जीवनलाई नयाँ धारबाट शुरु गर्नको लागि हो ।
आज एकादशी

Daily Quote

January 13, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close